هدف ما ایمانداران مسیحی با مشارکت در کلیسای تعمیدی آزادی اینست که با معرفت و شناخت بیشتر از خداوندمان عیسی مسیح، او را پرستش کنیم و خبر خوش انجیل مسیح را به تمامی فارسی زبانان در نقاط مختلف دنیا برسانیم تا از هلاکت ابدی نجات یابند و وارد ملکوت خدا گردند.

برای اینکه مطمئن شوید که چگونه 011% می توانید راهی بهشت شوید، لطفأ لینک زیر را کلیک کنید و درسهای ویدئویی یک تا ده را تماشا کنید.